CD Çoğaltma ve Tasarım

CD Çoğaltma ve Tasarım

Günümüzde tanıtım amaçlı web siteleri ve kataloglar yeterli ihtiyacı karşılayamayabiliyor. Örneğin web site tasarımlarında ülkemizin internet bant genişliğinin kısıtlı olması sebebiyle optimizasyon gereği site dosyalarının boyutlarının düşük tutulması, beraberinde büyük boyutlu video resim yazı ve benzeri bilgilerinde kısıtlama mecburiyetlerini de getirebiliyor. Tabi ki bunun sebebi sitenin daha hızlı açılması ve stabil çalışarak ziyaretçinin sıkılmasını önlemek ve rahat bir ortamda gezinti yapmasını sağlamaktır.


Ayrıca günümüzde baskı, kağıt, film masrafları her geçen gün artarken, interaktif cd'yi istediğiniz sayıda bastırarak hem bilgilerin her zaman güncel olmasını sağlarsınız hem de düşük maliyetle güçlü tanıtımın keyfini yaşarsınız. İnteraktif CD içerdiği kapsam bakımından karşılaştırıldığında yüzlerce sayfa katalog büyüklüğünde bir içerikle müşterilerinize bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırırken, sadece kolay taşınabilen bir CD boyutundadır. Üstelik kullanıcı kolaylığıyla doğru bilgiye kısa zamanda ilgi çekici bir yöntemle erişimi sağlayıp, küçük bir Cd'nin içerisinde barındırdığınız kapsamlı bilgi sayesinde arşivlemede büyük bir kolaylık sağlar.

İşte bu durumda devreye Multimedya CD'leri girer. Web sayfasının işlevselliği ve katalog dosyalarının kalite ve görselliğini bir arada barındıran Multimedya CD'ler 750 mb gibi yüksek kapasitelerle CD,DVD ve VCD oynatıcılara uygun halde müşterilere sunulabilir hale getirilebilir. Daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyanlara Multimedia DVD ile 4 ila 8 GB arası boyut seçenekleri de sunulabilir.

Çoğaltılan CD'ler bilgisayarın bulunduğu her ortamda başka hiçbir yazılıma ihtiyaç duymadan veri aktarımı sağlanabilir. Fuar, seminer, sempozyum gibi tanıtım toplantılarında CD'ler sayesinde sunumlar kolayca yapılabilir. Ayrıca firma ve ürünler hakkında detaylı bilginin kolay taşınmasını ve aktarımı nı sağlar.

Multimedya CD'lerine bu avantajların yanı sıra istenirse bir müzik kutusu ekleyerek kullanıcının, belirtilen müzik seçenekleri arasından birini seçerek CD içeriğini daha keyifli bir biçimde gezmesi sağlanabilir. CD arayüzü içerisinde gezerken müzik dinlerken ulaşılan bilgi ve sunumlara eş zamanlı olarak sesli anlatımı da sağlanabilir.

CD Çoğaltma

CD Çoğaltma ve Tasarım

CD'ler çoğaltılırken mutlaka bir ana CD hazırlanır, ancak çoğaltma yöntemlerinde farklılıklar olabilir. İlk seçenek olarak, onaylanan ana CD'nin kalıbı çıkarılır ve çoğaltma tesislerinde çoğaltılır. Bu durumda, yazılabilir CD'ler yerine CD-ROM kullanılmaktadır. CD-ROM yazılabilir veya tekrar yazılabilir değildir, baskı ile ve mutlaka fabrikalarda üretilir. Avantajı, ekonomik olması ve başka bir amaçla kullanılamamasıdır. Bu seçenekte ekonomik sipariş miktarı 1000 adettir.

İkinci seçenekte ise, hazırlanan ana CD, yazılabilir CD'ler üzerine CD yazıcılar ile yazılır (teknik olarak CD yakılır). Bu durumda CD-R veya CD-RW, yani yazılabilir CD'ler kullanılır. Avantajı, istendiğinde kendi bilgisayarınızda bile çoğaltabilirsiniz. Dezavantajı ise fiyatlarının yüksek olmasıdır. CD'nin birim fiyatı diğer seçeneğe göre yaklaşık 4 kat daha yüksektir, ama bunun yanında kalıp çıkarma gibi sabit maliyeti olmadığı için istenilen miktarda hazırlanabilir. Ayrıca teker teker yazıldığı için gerektiğinde düzeltmeler yapılabilir.

500 adedin üzerinde baskı yöntemini, bunun altında ise yazma yöntemini tercih etmek uygundur. Geleneksel CD'lerin dışında kartvizit CD'ler de günmüzde giderek yaygınlaşıyor. Bunların diğer CD'lerden farkı kartvizit ölçülerinde olmaları, dolayısı ile her an yanınızda fazla miktarda bulundurulabilir olmalarıdır.Böyle bir tanıtım CD'si hazırlatırsanız, kartvizit olarak onu verirsiniz. Böylece sadece isim adres değil bir kataloğu da  çok sayıda kişiye dağıtmış olursunuz. Tanıtım CD'leri sunuşa yaptıkları katkı ile emsalsiz bir geri dönüş sağlamaya adaydır. Bu hem parasal, hem itibar açısından düşünülmelidir.