RESİMLERİ TAM OLARAK GÖRÜNTÜLEYEBİLMENİZ İÇİN GİRİŞ YAPMANIZ GEREKLİDİR.


"Yetki ve Yetki Paketleri" .....

 

perspektifinde açılan menülerden seçilir.
Sistem Yöneticisinin açılan alt menülerinden de seçeneğine çift tıklanarak sağ tarafta açılan "Yetki Paketleri" işlem ekranının altında bulunan menülerden düğmesine tıklanarak

kullanıcıları yetkilendirme ve yetki paketleri oluşturma işlemine başlanabilir.

düğmesine tıklandığında karşınıza yukarıda görünen "Yeni Kayıt ( Yetki Paketi)" ekranı gelecektir.

"Kod" alanına ....
"Açıklama" alanına ...

"Yeni Kayıt ( Yetki Paketi)" ekranında 2 sekme bulunmaktadır. "Nesneler" ve "Operasyonlar"

Nesneler sekmesinde oluşturacağınız yetki paketinde kullanıcılara verilecek yetkileri belirlersiniz.

Kullanıcıların Adres Yönetimi, Dosya Yönetimi, E-Posta Yönetimi, Faks Yönetimi, Genel Tanımlar, Günlük İşlemler, Organizasyon Tanımları ve Sistem Yönetimi alanlarında hangi bölümlere erişebileceğini, dosyalar üzerinde işlem yapabilme yetkilerini "Nesneler" sekmesinden belirleyebilirsiniz.


Örneğin kullanıcılarınız Adres yönetimi alanında Basılı gönderi, Dağıtım Listesi, E-posta Gönderisi ve Sms gönderisi alanlarından hepsine erişip işlem yapabilirken sizin belirleyeceğiniz yetkiler dahilinde sadece bir tanesi üzerinde de işlem işlem yapabilir.
"Nesneler" sekmesinde iken Adres Yönetimi, Dosya Yönetimi, E-Posta Yönetimi vb. alanların yanlarındaki " + " simgesine tıklayarak içerilerinde olan diğer yetki bölümlerini görebilirsiniz.

Örneğin "Adres Yönetimi" alanında Basılı gönderi, Dağıtım Listesi, E-posta Gönderisi ve Sms gönderisi bölümleri bulunmaktadır. Bu alt başlıklardan birisine çift tıklandığında yanda görünen " Basılı Gönderi" ekranı açılacaktır.

"Basılı Gönderi"  ekranında 2 sekme bulumaktadır. "Erişim" ve "Alanlar

"Erişim" sekmesinde kullanıcılarınızın iş alanlarına göre belgeler üzerindeki yetkileri sınırlandırabilir ya da genişletebilirsiniz.

Listeleme : Kullanıcılların "Dosyalama Sistemi" perspektifinde oluşturulan dosyaları listemeye yetkisi olmasıdır.

İnceleme:  Kullanıcılların "Dosyalama Sistemi" perspektifinde oluşturulan dosyaları incelemeye yetkisi olmasıdır. Bir kullanıcı dosyaları listeleyebilirken dosyayı açıp inceleyemeyebilir.

Yeni Kayıt : Kullanıcıların yeni  firma ya da kişi kaydı yapıp yapamaması ile ilgili yetkilendirilmesidir.

Güncelleme: kullanıcıların herhangi bir dosya üzerinde güncelleme yapabilme yada yapamaması ile ilgili yetkilendirmedir. Bir kulalnıcı dosyaları listeleyebilir, dosyayı inceleyebilir fakat üzerinde hiç bir şekilde güncelleme yapamayabilir.

Silme: Kullanıcıların herhangi bir dosyayı silme yetkisinin olup olmaması durumudur. Kullanıcı dosyaları listeleyip inceleyebilir üzerinde güncelemeler yapabilir fakat dosyayı silemeyebilir.

Yazdırma : Kullanıcılar  dosyalar için yukarıda belirtilmiş olan tüm işlemleri yada bazılarını yapabilirken yazdırma işlemi konusunda yetkili olmayabilir.

Kayıt Yönetimi bölümünde tercih edilebilir 3 alan bulunmaktadır.

Kendi Kayıtlarına Erişimi Düzenleme  :
Grup  Kayıtlarına Erişimi Düzenleme  :
Kayıt Durumu Düzenleme                :
"Basılı Gönderi" ekranındaki diğer sekme ise "Alanlar"dır.
"Operasyonlar" sekmesinde ise kullanıcıların dosyalar üzerinde işlem yapabilme yetkilerini düzenleyebilirsiniz.

Dosya Çoklu Açma : Aynı dosyanın birden fazla kopyasını aynı anda açabilmektir.

Dosya Uzantılatını İlişkilendirme : Orkestra içerisinde kayıtlı olan jpg,pdf, word, exel vc. programları Orkestra içerisinde, sisitem kabuğu içerisinde ya da kayıtlı program ile açma özelliklerini yapabilmektir.

Dosya Zorunlu Kapatma: Orkestrayı kapatacağınız zaman açık kalan dosyalar varsa açık dosyaların kapatılmasıdır.

E-Posta Sunucu Kontrolü:

Faks Sunucusu Kontrolü:

Otomatik Dosya Güncelleme :

Veri Oluştur:

İlgili Konular

Üst Konular

Yetki Paketleri
Sistem Yönetimi
 
©2009-Yasal Uyarı