RESİMLERİ TAM OLARAK GÖRÜNTÜLEYEBİLMENİZ İÇİN GİRİŞ YAPMANIZ GEREKLİDİR.


Orkestra'da kullanıcıların en çok kullandıkları perspektif "Dosyalama Sistemidir". Dosyalama siteminde dizinlerinizi düzenli oluşturmak işlerinizi daha kolay yapabilmenizi sağlayacaktır.
Dizin bizim ana klasörümüzdür.

Dizin oluşturmak için ;
"Klasör Tarayıcısı" bölümünde boş alana fare ile sağ tıklandığında " Yeni Alt Dizin Oluştur" komutu seçilir.

"Yeni Dizin" oluşturmanın diğer bir yolu ise "Dosya Listesi Alanında" boş bir alana fare ile sağ tıklandığında açılan seçeneklerden "Yeni Alt Dizin Oluştur" komutu seçilir ve aşağıda anlatılan işlemler sırası ile uygulanır.

Her iki yöntemde  de "Yeni Alt Dizin Oluştur" komutu seçilldiğinde "Yeni Dizin Ekranı" açılacaktır.İlk oluşturacağınız dizin "Başlangıç Dizini olarak kayıt edilecektir.

Dizinler iki şekilde oluşturulabilir. "Başlangıç Dizini" ve "Alt Dizin"

Başlangıç Dizini sizin ana dizininizdir. Başlangıç dizininizin altına açacağınız her dizin birer " Alt Dizin" olacaktır.

Dizin Adı alanı oluşturacağınız dizinin adını yazmanız için ayrılmıştır.Dizin adınızı yazdıktan sonra düğmesine tıkladığınızda yeni dizininizin oluştuğunu göreceksiniz.

Oluşturulan dizine yeni "Alt Dizin" eklenmek istenirse yine aynı işemler uygulanır. Fakat bu sefer açılan "Yeni Dizin" ekranında "Başlangıç Dizini Oluştur" seçeneği işaretlenmez. Eğer işaretlerseniz yeni bir başlangıç dizini oluşturmuş olursunuz.
Oluşturulan "Alt Dizin/ dizinlerin" altında da yeni alt diznler oluştutulmak istenirse bunlar da birer alt dizin olarak adlandrılır ve yine aynı işlemler uygulanır.
Dikkat edilmesi gereken nokta ise hangi dizin yada alt dizinin altına yeni bir alt dizin oluşturulmak istenirse onun seçili olması gerekmektedir.

Firma1'in altında yeni bir alt dizin oluşturmak isterseniz "Firma1"in seçili olması gerkmektedir. Eğer "2008 Firma Kalite Belgeleri" seçili iken yeni alt dizin oluştur derseniz yeni alt dizin bu dizinin altında oluşturulacaktır.


Yukarıdaki örneklerde " 2008 Firma Kalite Belgeleri" dizinine ikinci "Alt Dizin" olarak "Firma2" isimli dizin açılmıştır.

"Yeni Dizin" kayıt ekranında " 2008 Firma Kalite Belgeleri" değilde "Firma1" seçilseydi "Firma1" alt dizinine yeni bir alt dizin daha  eklenirdi.
Klasör tarayısında dizinlerin olduğu bölümün üst kısmında bulunan "Kök Dizine Git" simgesi herhangi bir alt dizinde iken bağlı olduğu kök dizine gitmeniz için kolaylık sağlarken "Kök Dizini Güncelle" simgesine basıldığında kök klasörünüzü güncelleyebilirsiniz.

İlgili Konular

Üst Konular

Dizinler
Dosyalama Sistemi
 
©2009-Yasal Uyarı