RESİMLERİ TAM OLARAK GÖRÜNTÜLEYEBİLMENİZ İÇİN GİRİŞ YAPMANIZ GEREKLİDİR.


Adres Yönetimi
 
Bölge Tanımları
 
Bölge Tanımları Düzenleme
Bölge Tanımları Listeleme Ekranı
Dağıtım Listeleri
 
Dağıtım Listesi Düzenleme
Dağıtım Listesi Listeleme Ekranı
Firmalar
 
Adres Bilgileri
Firma Adres Bilgisi Eklemek
Firma Kaydı Eklemek
Firmalar Listeleme Ekranı
Vergi Daireleri Listeleme Ekranı
Vergi Dairesi Düzenlemek
Gönderiler
 
Basılı Gönderiler
 
Basılı Gönderi Düzenleme
Basılı Gönderiler Listeleme Ekranı
E-Posta Gönderileri
 
E-Posta Gönderi Düzenleme
E-Posta Gönderileri Listeleme Ekranı
SMS Gönderileri
 
SMS Gönderileri Listeleme Ekranı
SMS Gönderisi Düzenleme
Kategoriler
 
Sektör Kategorileri Listeleme Ekranı
Sektör Kategorisi
İşlem Kategorileri Listeleme Ekranları
İşlem Kategorisi
Nasıl Yapılır?
 
Benzer Kayıtlar Nasıl Bulunur ?
Yetkilendirme ve Yönetim
İl Tanımları
 
Köy/Bölge Kaydı Düzenlemek
Köyler/Bölgeler Listeleme Ekranı
Mahalle Kaydı Düzenlemek
Mahalle Listeleme Ekranı
İl Kaydı Düzenlemek
İl Listeleme Ekranı
İlçe Kaydı Düzenlemek
İlçe Listeleme Ekranı
Ülkeler
İlgili Kişiler
 
İlgili Kişi Adres Bilgileri Düzenleme
İlgili Kişi Düzenleme
İlgili Kişi Listeleme Ekranı
İlgili Rolleri Düzenleme
Dosyalama Sistemi
 
Arama
 
Dosyalar Arasında Kayıt Numarasına Göre Arama Yapmak
Dosyalar İçerisinde İsimlere Göre Arama Yapılması
Dizinler
 
Dizin / Dosya adları nasıl değiştirilir?
Dizin Nasıl Oluşturulur?
Dizin İstatiklerinin Görüntülenmesi
Dizin Özellikleri
Dizin/Dosya Seçenekleri
Dizinlere güvenlik ayarı eklemek
Dizinlerin gizlenmesi ve gösterilmesi
Oluşturulan Dizinler Nasıl Silinir?
Dosyalar
 
Aynı dosyanın farklı kullanıclar tarafından açılması
Dosya Erişim Kayıtları
Dosya Sürüm Takibi
Dosya Özellikleri
Dosyaları Sisteme Yüklemek
Sistemdeki Dosyaların Bilgisayara Kayıt Edilmesi
Şablon Dosya Oluşturmak
Kategoriler
 
Dosya Kategorileri Listeleme Ekranı
Dosya Kategorisi Oluşturmak
İşlem Kategorileri Listeleme Ekranı
İşlem Kategorisi Oluşturma
Kök Klasörler
 
Kök Klasör Özellikleri
Nasıl Yapılır?
 
Bağlı Dosyalar Nedir? Nasıl Çalışır?
Dosya Sürüm Takibi Nasıl Yapılır?
Dosyalar Nasıl Kilitlenir?
Dosyalara Güvenlik ayarı nasıl verilir?
Dökümanlar Nasıl Taranır?
Geri Dönüşüm Kutusuna Nasıl Bakılır?
Kullanıcı Erişim Kuralları
Kullanıcı Kısayolları
Kısayol Nasıl Oluşturulur?
Üzerinde Çalışılan Dosyaların Gösterilmesi
E-Posta Sistemi
 
E-Posta Hesapları
 
E-posta Kullanıcıları Listeleme Ekranı
E-Posta kullanıcısı Eklemek
E-Posta Sunucusu
 
E-Posta Sunucu Kontrolü
E-Posta Yönlendirme
 
E-posta Yönlendirmeleri Listeleme Ekranı
E-Posta Yönlendirmesi Yapmak
Gelen E-Postalar
Genel Spam Filtreleri
 
Genel Spam Filtreleri Listeleme Ekranı
Genel Spam Filtrelesi Düzenlemek
Kişisel Spam Filtreleri
 
Kişisel Spam Filtreleri Listeleme Ekranı
Kişisel Spam Filtresi Düzenlemek
Nasıl Yapılır?
 
E-Posta Hesabı Nasıl Açılır?
İstenmeyen e-postalar nasıl engellenir?
Otomatik Cevaplar
 
Otomatik Cevap Oluşturmak
Otomatik Cevaplar Listeleme Ekranı
Tüm E-Postalar
 
Tüm E-Postalar Listeleme Ekranı
Faks Sistemi
 
Bekleyen Fakslar
 
Bekleyen Faks Oluşturmak
Bekleyen Fakslar Listeleme Ekranı
Faks Sunucusu
 
Faks Sunucu Kontrolü
Faks Yönlendirmeleri
 
Faks Yönlendirmeleri Listeleme Ekranı
Faks Yönlendirmesi Oluşturmak
Gelen Fakslar
 
Gelen Fakslar Listeleme Ekranı
Gelen Faskları Değiştirmek ve Toplu İletmek
Gönderilen Fakslar
 
Gönderilen Fakslar Listeleme Ekranı
Yeni Faks Göndermek
Genel Kullanım
 
Filtreleme
 
Filtreleme Nasıl Yapılır?
Filtreleme Nedir?
Genel Ekran Kullanımı
Güncelleme Kontrolü
Kolon Uyarlama ve Veri Filtreleme
Listeleme Ekranları
Onay
Orkestra Güncellemesi nasıl yapılır?
İhtiyaca Göre Yüklenen Listeler
Günlük İşlemler
 
Gelen Evrak
 
Gelen Evrak Kaydı Düzenlemek
Gelen Evrak Listeleme Ekranı
Giden Evrak
 
Giden Evrak Kaydı Düzenlemek
Giden Evrak Listeleme Ekranı
Nasıl Yapılır?
Orkestra
 
Nasıl Yapılır?
 
Masaüstüne Orkestra Kısayolu Nasıl Oluşturulur?
Orkestra Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Perspektif nasıl açılır?
Sisteme giriş nasıl yapılır?
Sunucu adresi nasıl öğrenilir?
Tercihler / Ayarlar
Unutulan şifre yada kullanıcı adı nasıl öğrenilir?
Şifre nasıl değiştirilir?
Orkestra Nedir?
Sistem Yönetimi
 
Kullancı Grupları
 
Kullanıcı Grubu Oluşturmak
Kullanıcı Grupları Listeleme Ekranı
Kullanıcı Erişim Kuralları
Kullanıcılar
 
Kullanıcı Oluşturmak
Kullanıcılar Listeleme Ekranı
Nasıl Yapılır?
 
Kullanıcılar Neden Yetkilendirilmelidir?
Sunucu Kontrol Paneli Nasıl Kullanılır?
Tercihler/Ayarlar Nasıl Kullanılır?
Şifre Nasıl Değiştirilir?
Numaralama Şablonları
 
Numaralama Şablonları Listeleme Ekranı
Numaralama Şablonu Oluşturmak
Yetki Kodu
 
Yetki Kodları Listeleme Ekranı
Yetki Kodu Oluşturmak
Yetki Paketleri
 
Yetki Paketi Oluşturmak
Yetki Paketleri Listeleme Ekranı
Tıbbı Satış Otomasyonu
 
Doktor Kayıtları
 
Doktor Görevi Oluşturma
Doktor Görevleri Listeleme Ekranı
Doktor Kaydı Düzenleme
Doktor İhtisasları Listeleme Ekranı
Doktor İhtisası Oluşturmak
Doktor Ünvanları Listeleme Ekranı
Doktor Ünvanı Oluşturmak
Doktorlar Listeleme Ekranı
Doktor Potansiyelleri
 
Genel Reçete Potansiyeli Düzenlemek
Genel Reçete Potansiyelleri Listeleme Ekranları
Ürün Reçete Potansiyeli Düzenlemek
Ürün Reçete Potansiyelleri Listeleme Ekranı
Ecza Depoları
 
Ecza Depoları Listeleme Ekranı
Ecza Deposu Düzenleme
Eczaneler
 
Eczane Düzenleme
Eczaneler Listeleme Ekranı
IMS Kodları Listeleme Ekranı
IMS Kodu Düzenleme
Hastane Kayıtları
 
Hastane Kaydı Düzenlemek
Hastane Tipi Oluşturmak
Hastane Tipleri Listeleme Ekranları
Hastaneler Listeleme Ekranı
Hastane Klinikleri
 
Anabilim Dalları Listeleme Ekranı
Anabilim Dalı Düzenlemek
Klinik Düzenleme
Klinik Tipi Oluşturma
Klinik Tipleri Listeleme Ekranı
Klinik Ürün Potansiyeli
Klinikler Listeleme Ekranı
Poliklinik Oluşturmak
Poliklinikler Listeleme Ekranı
Ürün Potansiyelleri Listeleme Ekranı
İTS
 
Barkod İşlemleri
 
Barkod Okuyucusu
Barkod Oyucuları
Lot Etiket Basım Listeleme Ekranı
Lot Etiket Basımı Düzenleme
Tekil Etiket Yazdırma
Tekil Etiketler Listeleme Ekranı
Stok İşlemleri
 
Ürün Paketleri
 
Ürün Paketi Oluşturma
Ürün Paketleri Listeleme Ekranı
Ürün Sevkiyatları
 
Stok Hareketleri
Ürün Sevkiyatları Listeleme Ekranı
Ürün Sevkiyatı Oluşturmak
Ürün Stok Girişi
 
Ürün Stok Giriş Listeleme Ekranı
Ürün Stok Tanımı
Ürün İadeleri
 
Ürün iadesi Oluşturmak
Ürün İadeleri Listeleme Ekranı
Ürün İmhaları
 
Ürün İmha Kaydı Oluşturmak
Ürün İmhaları Listeleme Ekranı
Tanımlar
 
Debug Verilerini Oluştur
Etiket Tasarımları
 
Etiket Tasarımları Listeleme Ekranı
Etiket Tasarımı Düzenleme
Ürün Partileri
 
Ürün Partileri Listeleme Ekranı
Ürün Partisi Düzenleme
İts Firma Tanımı
 
İts Firma Listeleme Ekranı
İts Firmaları
İTS Ürünleri
 
İTS Ürün Listeleme Ekranı
İTS Ürün Tanımlama
İlaç Takip Sistemi Tanıtımı
İTS Veri Aktarımları
 
ITS Web Servis Gönderileri
ITS Web Servis Gönderisi
ITS Web Servis Satırları
Şirket Yönetimi
 
Birim Seti Tanımları
 
Birim Düzenleme
Birim Seti
Birim Seti Düzenleme
Birim Setleri
Birim Setleri Listeleme Ekranı
Birimler Listeleme Ekranı
Organizasyon Şemaları Listeleme Ekranı
Organizasyon Şeması Düzenleme
Organizasyonel Birim Düzenleme
Organizasyonel Birimler Listeleme Ekranı
Personeller
 
Personel Düzenleme
Personel Listeleme Ekranı
Takvim
 
Takvim
Takvim Kuralı
Takvimler Listeleme Ekranı
Ürün Tanımları
 
Ürün Kategorileri Listeleme Ekranı
Ürün Kategorisi Oluşturmak
Ürün Tanımları Listeleme Ekranı
Ürün Tanımı Oluşturmak
 
©2009-Yasal Uyarı